Artikel – Haarlems Dagblad 12 mei – Homestead

Ook over de veiling van de Oekraïne Javatar Parlor gitaar

Veiling Oekraïne Parlor Gitaar

Opbrengst voor Giro 555 Oekraïne.